Povinnosti spojené s recyklací solárních panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 jsou přeneseny na všechny provozovatele FVE, kteří jsou povinni v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, tj. během pěti let uhradit v pravidelných splátkách do zvoleného kolektivního systému příspěvek, který je stanoven prováděcí vyhláškou MŽP ve výši 8,50 Kč na kg panelů.

Jak vypočítat výši recyklačního příspěvku naleznete ZDE.