Novela vyhlášky 352/2005 Sb.

Novela vyhlášky 352/2005 Sb. stanovuje, jak bude v praxi vypadat vybírání recyklačních poplatků podle zákona č. 185/2001 Sb. Především zakotvila minimální výši poplatku za recyklaci solárních panelů na 8,50 Kč/kg a dále náležitosti, které musí splňovat provozovatelé a dovozci fotovoltaických panelů.