Recyklační příspěvek

Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8,50 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte jako součin váhy M a minimálního příspěvku 8,50 Kč.

Příklad

Pan Procházka vlastní FVE o výkonu 4,6 kWp složenou z 20ti panelů à 230 Wp. Na ERÚ získal licenci na 5 kWp. Klient se rozhodl pro jednorázovou platbu.

Výpočet příspěvku:

Průměrná váha FVE: 5.000 × 0,11 = 550 kg

Celková výše příspěvku: 550 × 8,50 = 4 675,– Kč

Včetně DPH ve výši 21 %: 4.675 × 1,21 = 5 656,75,- Kč