Recyklační poplatek

Jaká bude výše a v jakých splátkách?

Minimální výši recyklačního příspěvku určila novela vyhlášky č. 325/2005 na 8,50 Kč/kg. Tato cena obsahuje všechny náklady spojené s recyklací, administrací a provozem. Částka pak má být dle zákona hrazena v letech 2014 až 2018 v rovnoměrných dílčích platbách.

Vzhledem k cenným kovům obsaženým v solárních panelech jde zcela jistě o výnosný byznys …

Je pravdou, že solární panel obsahuje některé z cenných druhotných surovin (hliník – 15 % z hmotnosti panelu, křemík – 3,5 %, měď – 1 %, stříbro – až 0,2 %). Jejich ceny jsou však na trhu velmi proměnlivé a nelze jednoduše predikovat, jaké příjmy mohou prodejem těchto surovin za 20 let vzniknout. Vytěžení druhotných surovin recyklací také není levná záležitost. Je nutno si uvědomit, že Evropská unie požaduje recyklaci až do výše 80 % z váhy panelu, který z cca 70 – 80 % tvoří sklo. Je tedy třeba vyřešit zejména recyklaci skla, které je plné příměsí, a v současné době pro něj neznáme využití.

Co se stane s případným přeplatkem po proběhlé recyklaci solárních panelů? V jaké výši mi budou investované prostředky vráceny?

Návrh smlouvy ASEKOL Solar obsahuje povinnost kolektivního systému vrátit vám veškeré nevyužité a zhodnocené finanční prostředky, což platí i pro případ růstu ceny druhotných surovin obsažených v solárních panelech.

Jak je zabezpečeno zacházení s příspěvky klientů?

ASEKOL Solar vám jako jediný z kolektivních systémů nabízí možnost průběžného sledování zacházení s vašimi příspěvky prostřednictvím tzv. „panelového konta“. Zákonem je navíc stanoveno a ošetřeno, že vybrané příspěvky nelze použít na jiný účel než ve spojitosti se sběrem, logistikou a recyklací solárních panelů, a nakládání s nimi hlídá MŽP.

Jsou nějak omezeny administrativní náklady kolektivních systémů?

Administrativní náklady zákonně omezeny nejsou. Je proto výhodné, vybrat si kolektivní systém, který již má svou historii a nemusí celý systém budovat tzv. „na zelené louce“. ASEKOL Solar využívá zázemí své mateřské společnosti a nemusí tedy vydávat velké počáteční ani průběžné náklady na zajištění administrace, informačních systémů, logistiky a podobně. Můžeme totiž využívat výhodnější ceny dopravy a skladování díky většímu objemu zakázek v rámci sběru elektrozařízení naší mateřské společnosti.

Jak budou mé peníze chráněny před znehodnocením inflací?

Kolektivní systém je ze zákona povinen zhodnocovat vybrané finanční prostředky a tím co nejvíce zajistit jejich ochranu před inflací. Zhodnocení je pak připisováno k recyklačním příspěvkům v rámci „panelového konta“, k němuž bude mít klient online přístup.

Kdo je majitelem účtu?

Majitelem účtu je dle zákona kolektivní systém pod dohledem Ministerstva životního prostředí.

Co se stane v případě bankrotu společnosti?

Pokud se kolektivní systém zabývá pouze zpětným odběrem solárních panelů a nemá žádnou jinou podnikatelskou činnost, jako je tomu u KS ASEKOL Solar, připadá v úvahu bankrot společnosti pouze z důvodu špatného nastavení recyklačního příspěvku, jehož výše nepokryje náklady spojené s recyklací. Z tohoto důvodu chce MŽP stanovit minimální výši recyklačního příspěvku a zacházení s vybranými finančními prostředky mít pod dozorem.