Kolektivní systém

Co je kolektivní systém ASEKOL Solar?

Společnost ASEKOL Solar (do OR zapsaná v červenci 2012) se specializuje na zpětný odběr a zajištění recyklace solárních panelů. Byla založena jako neziskově hospodařící dceřiná organizace kolektivního systému ASEKOL z důvodu transparentního oddělení financování sběru a recyklace solárních panelů od ostatního elektrozařízení.

Co je kolektivní systém ASEKOL?

KS ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 organizuje v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. Je vlastněna velkými mezinárodními výrobci elektrozařízení, jako jsou například LG, Panasonic, Philips, Samsung nebo Sony.