O nás

ASEKOL Solar je společnost, která se specializuje na zpětný odběr a zajištění recyklace solárních panelů. Byla založena v reakci na legislativní úpravy a na požadavky klientů kolektivního systému ASEKOL s.r.o., kteří v dotčené oblasti působí. Společnost ASEKOL Solar byla do obchodního rejstříku zapsána v červenci roku 2012 jako neziskově hospodařící dceřiná organizace KS ASEKOL.

Problematika spojená se sběrem a recyklací fotovoltaických technologií je relativně novým oborem, v mnohém se však podobá zpětnému odběru elektrických a elektronických zařízení, se kterým má mateřská společnost ASEKOL dlouholetou zkušenost. Díky tomu má ASEKOL Solar již na začátku svého působení k dispozici síť sběrných dvorů, fungující logistiku i zkušenosti v oblasti zpracování elektroodpadu.

ASEKOL Solar nabízí provozovatelům fotovoltaických elektráren a instalačním firmám plnění povinností, které vyplývají z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech na základě zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích. Jedná se zejména o sběr, zpracování a využití, či ekologické odstranění vysloužilých solárních panelů.