Aktuality

Brzy přivítáme nové Fotovoltaické experty

Dnešním dnem končí první kurz připravený Českou fotovoltaickou asociací vychovávající nové Fotovoltaické experty. V průběhu uplynulých tří týdnů v celkem osmi pracovních dnech, předneslo sedm přednášejících dohromady 64 hodin výuky pro dvanáct posluchačů.

Publikováno: 07.06.2017
celý článek

ČFA chrání své členy

Fotovoltaika se v posledních letech stala hodně diskutovaným tématem. Hájit zájmy svých členů a starat se o to, aby alespoň odborná veřejnost měla nezkreslené informace.

Publikováno: 16.11.2016
celý článek

Údržba fotovoltaických elektráren pomocí termokamer by se neměla zanedbávat

Fotovoltaické elektrárny na střechách zažívají další boom, zejména díky podpoře z programu Nová zelená úsporám. Ceny jejich instalací se oproti minulosti mírně snížily, ale přesto jsou nejvyšším počátečním nákladem. Vyrobená elektřina však zajišťuje návratnost počáteční investice, která může být prodloužena i o několik let, pokud jsou panely udržovány v ideální kondici.

Publikováno: 15.08.2016
celý článek

Jak si zajistit profesní kvalifikaci pro instalaci fotovoltaických systémů?

Pro čerpání dotací na výstavbu nových fotovoltaických elektráren (FVE) z programu Nová zelené úsporám je nezbytně nutné, aby instalaci prováděla pouze odborně proškolena firma. Taková firma – musí mít také potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci v souladu se zákonem č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií (novelizován zákonem č. 103/2015 Sb.).

Publikováno: 10.08.2016
celý článek

Jak reagovat na žádost ERÚ o poskytnutí informací o provozu a investicích výrobců OZE

Energetický regulační úřad (ERÚ) rozeslal v posledních dnech výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů energie žádost o poskytnutí informací o investičních nákladech, dotacích na výrobnu elektřiny, provozních nákladech i výnosech, jakož i o informace o úrocích z poskytnutých úvěrů a o odvedených daních, a to za prvních deset let provozu výrobny.

Publikováno: 01.01.2016
celý článek

ČFA a ERÚ vytvořili pracovní skupinu NOZE: Nepodporované obnovitelné zdroje

Zahájení práce společných odborných skupin, které mají řešit rozvoj nových fotovoltaických elektráren po ukončení provozní podpory od roku 2014 a způsob fungování již existujících výroben elektřiny ze slunečního záření, dnes na tiskové konferenci oznámili zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České fotovoltaické asociace (ČFA). Společný projekt byl pojmenován NOZE, tedy Nepodporované obnovitelné zdroje.

Publikováno: 24.10.2013
celý článek

ERÚ se dohodl s Českou fotovoltaickou asociací (ČFA) na modelu spolupráce

Vznik společné pracovní skupiny a vzájemná podpora při prosazování představ o budoucnosti podpory fotovoltaiky byly hlavními výsledky setkání předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové s vedením České Fotovolatické Asociace (ČFA). Vedení úřadu se také zúčastní listopadového pracovního semináře, který pro své členy ČFA pořádá.

Publikováno: 25.09.2013
celý článek

ČEZ bude recyklovat s ASEKOL Solar

Po úspěšných srpnových akvizicích potvrdil ASEKOL Solar roli největšího hráče na trhu, když si ho pro recyklaci svých panelů vybral ČEZ. Celkový instalovaný výkon více než 5 000 provozovatelů, kteří recyklují s ASEKOL Solar, tak dosáhl téměř 750 MW.

Publikováno: 10.09.2013
celý článek

Nejvíce panelů v Česku zrecykluje ASEKOL Solar – přes 3 miliony

Kolektivní systém ASEKOL Solar sdružuje k dnešnímu dni 5180 klientů, tedy skoro dvakrát více než dvojka na trhu REsolar. Aktuálně jsou u ASEKOL Solar zaregistrovaní provozovatelé solárních elektráren o souhrnném výkonu 618 MW, což představuje přibližně 3 miliony solárních panelů. Číslo ale není konečné, klienti stále přibývají.

Publikováno: 01.08.2013
celý článek

ASEKOL Solar nabídl ČFA místo ve své dozorčí radě

Místo ve své dozorčí radě nabídl kolektivní systém ASEKOL Solar České fotovoltaické asociaci (ČFA). ČFA, která v současné době sdružuje stovky provozovatelů solárních elektráren, tím získá možnost účelně ovlivňovat dění uvnitř kolektivního systému, který má podle zákona za majitele elektráren zajistit recyklaci solárních panelů. Novým členem dozorčí rady se za ČFA stane Ing. Michael Schmid, LL.M.

Publikováno: 24.07.2013
celý článek

KS ASEKOL Solar má certifikáty integrovaného managementu ISO

Kolektivní systém ASEKOL Solar zavedl a dne 8. dubna 2013 nechal certifikovat systémy integrovaného managementu podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 (Systém managementu kvality), ČSN EN ISO 14001:2005 (Systém managementu environmentu) a ČSN OHSAS 18001:2008 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Publikováno: 25.06.2013
celý článek

ASEKOL Solar eviduje za první týden přes 500 smluv

Kolektivní systém ASEKOL Solar se provozovatelům fotovoltaických elektráren oficiálně představil před týdnem. Do včerejšího večera uzavřelo u ASEKOL Solar smlouvu o zajištění recyklace solárních panelů 513 provozovatelů FVE s celkovým instalovaným výkonem v řádu stovek MW.

Publikováno: 06.06.2013
celý článek

ASEKOL Solar umožní provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

Kolektivní systém ASEKOL Solar získal potřebnou registraci u MŽP a začíná dnes nabízet služby na poli zpětného odběru vysloužilých fotovoltaických panelů. Provozovatelům solárních elektráren nabídne transparentní zacházení s jejich prostředky. Klienti budou mít online přístup ke svému účtu a kontrolu budou mít i nad výběrem společnosti, která panely v konečné fázi fyzicky zlikviduje. V případě, že se vybrané poplatky na recyklaci nevyčerpají, ASEKOL Solar přeplatek klientům vrátí. Tyto nadstandardní služby doplní možnost odevzdat vysloužilé panely na více než 200 existujících místech po celé ČR a jednoduchá registrace přes internet.

Publikováno: 30.05.2013
celý článek